Czas się przebudzić

Życie jest wyborem i uczeniem się z konsekwencji tego wyboru, i dokonywaniem innych wyborów by uczyć się z ich konsekwencji. Tym właśnie jest nasza ewolucja i jesteśmy teraz w punkcie, gdzie możemy dokonywać niewiarygodnych skoków kiedy ten liczący 26 tysięcy lat cykl zbliża się ku końcowi. I będzie to piekielne wyzwanie ale nieważne jak wyzywające się stanie, jedna rzecz pozostanie niezmienna, żyjemy wiecznie, jesteśmy wszystkim i wszystko jest nami. Czegokolwiek doświadczamy w tej chwili jest tylko doświadczeniem, my żyjemy wiecznie. Jesteśmy geniuszami, ale zapomnieliśmy, że nimi jesteśmy i dlatego kilku ludzi rządzi światem. Możemy myśleć o miłości, możemy myśleć o nienawiści, możemy tworzyć świat zdominowany przez nienawiść i strach albo możemy stworzyć świat zdominowany przez miłość i współczucie. I wszyscy mamy okazję by to zrobić, kiedy uzdrowimy samych siebie uzdrowimy świat, gdy zmienimy siebie zmienimy świat. Kiedy kochamy siebie kochamy świat i gdy kochamy świat to zamanifestuje się on w bardzo różnej formie od tej o której mówię, od tej trwającej tysiące lat manipulacji. Wolność jest przed nami, czas ją uchwycić.”