Czym jest Stwórca?

Skoro świat materialny – to pragnienie przyjemności, a duchowość – to związek między pragnieniami. W takim razie czym jest Stwórca?

Stwórca jest tym, co odkrywasz wewnątrz swoich czynów. Odkrywasz powszechną siłę – emanację i miłość, w takim stopniu, w jakim ty sam dokonujesz czynów emanacji i miłości. Wtedy, w twoich działaniach, w tobie ujawnia się wewnętrzna siła – i to jest „Stwórca” (Bore) – „Przyjdź-Zobacz” (Bo – przyjdź, Re – zobacz).

Postrzegamy tylko na zasadzie “Po czynach Twoich poznam Cię”. Jeśli we wszystkich swych czynach, z dołu do góry, dostrzegam wypełniającą mnie siłę emanacji i miłości – poprzez to poznaję Stwórcę. Jak niemowlę uczy się rozpoznawać swoją matkę? Otrzymuje wrażenia jej działań. Lecz ono niczego z tych działań nie rozumie, ono tylko czuje, że ktoś dba o nie. Zaczynając reagować na nią i naśladując jej działania, których ona od niego oczekuje, a nie te, które ono chciałoby popełnić samo, – ono zaczyna ją poznawać.

W istocie, wszystko to jest edukacją. Tak my poznajemy najwyższego – Stwórcę. Czynię działania zgodnie z budzącym się we mnie reszimo, – to nazywa się „z dzieł Twoich”, i poprzez to „poznaję Ciebie”. Dlaczego to „Twoje dzieła“? Przecież one są moje! Nie. Stwórca dał mi reszimo, On daje mi pragnienie, grupę, otoczenie, a także siłę sprostać tym zadaniom. Dlatego po dokonaniu każdego działania mówię: „To Twoje działania!”. I z tych działań, które przeze mnie przeszły, zwykle z moim udziałem, zgodnie z moim pragnieniem, ja poznałem Cię. Kto Cię poznał? Jest tu pewien margines mojej wolnej woli, nazywany moim własnym „ja”. Ja spowodowałem te Twoje czyny – i przez nie poznałem Ciebie.

Po Twoich dziełach poznałem Ciebie. Jest we mnie „ja”, które poznało Ciebie. Dzieła – Jego, a zrozumienie – moje.