Legenda o dwóch braciach

Dlaczego nie ma innego miejsca na świecie tak ważnego dla Narodu Żydowskiego jak Jerozolima? Dlaczego to miejsce jest takie święte? Dlaczego akurat tam miały miejsce bardzo ważne wydarzenia opisywane w Torze? Dlaczego tam akurat Salomon wybudował Świątynię? Dlaczego tam miało miejsce związanie Izaaka? Istnieje pewna opowieść o tym, dlaczego Bóg wybrał to właśnie wzgórze na miejsce swojego przebywania:

 Było raz dwóch braci, którzy mieszkali po dwóch stronach wzgórza. Bracia odziedziczyli po ojcu pole i z niego żyli, sprzedając plony i dzieląc zysk równo pomiędzy sobą. Raz, podczas żniw, jeden z braci nie mógł spać w nocy. Myślał sobie: „Czy to naprawdę sprawiedliwe, że mój brat i ja równo dzielimy zyski z naszego pola? Ja mam rodzinę i gdy się zestarzeję, zatroszczą się o mnie moje dzieci. Mój brat jest samotny. Kto zajmie się nim, gdy będzie stary? To nie w porządku, że dzielimy się równo – potrzeby mojego brata są większe niż moje. On powinien dostawać więcej”. By nie zawstydzać swojego samotnego brata, wstał w środku nocy i zaniósł ładunek zboża do jego stodoły po drugiej stronie wzgórza.

 Bezdzietny brat leżał w łóżku i także nie mógł zasnąć. Miał podobne myśli:
„Czy to sprawiedliwe, bym dostawał tyle samo, co mój brat? On musi wykarmić tyle osób, podczas gdy ja muszę wyżywić tylko samego siebie! On powinien dostawać większą część”.
I pod osłoną nocy bezdzietny brat także wstał i zaniósł porcję zboża do stodoły swego brata.

 Następnego ranka obaj bracia stwierdzili, że porcja zboża, którą każdy dał drugiemu cudem „powróciła”. Sytuacja powtórzyła się następnej nocy i ponownie, rankiem, obaj bracia spostrzegli z radością, że choć oddali porcję zboża, wróciła ona do nich. Trzeciej nocy bracia spotkali się na wzgórzu – każdy z porcją zboża. Gdy się zobaczyli, zrozumieli „cud”, który dokonał się dwóch poprzednich nocy. Objęli się, a ich wzajemna miłość wzniosła się na nowe poziomy.

Żydowska tradycja mówi, że to właśnie wzgórze później stało się Wzgórzem Świątynnym, a w miejscu w którym bracia się spotkali znajdowało się „Najświętsze Świętych”.

Oby wszyscy doznali takiego cudu Miłości, bo tylko Miłość wyzwala i łączy. Miłość czyni z nas Ludzi.