Mądrość Ko Hunga

Nie możemy określić, gdzie znajduje się jedna cząsteczka, ponieważ jest ona zawsze odbiciem wszystkich.

Prawdziwa duchowość i wzorowe życie wymagają wzniesienia się ponad niskie pokusy zwykłych ludzi.

Starożytni mistrzowie wiedzieli, że prawdziwa duchowość i wzorowe życie wymagają wzniesienia się ponad niskie pokusy zwykłych ludzi, takie jak np. pieniądze. Dlatego starannie przesiewali swoich uczniów pod kątem właściwego poziomu moralno-etycznego, a ceną, jakiej żądali od nich za dar oświecenia, było przyrzeczenie, że jeśli dzięki ćwiczeniom osiągną jakieś sukcesy, które uczynią ich mędrcami, to nie zniechęcą się opłakanym stanem rzeczy w świecie doczesnym ani nie zapragną tak bardzo doświadczać nieustannej błogości, by się zabić lub pozwolić sobie umrzeć, nim przekażą uzyskaną wiedzę co najmniej dziesięciu innym.

Taki układ nie tylko spełniał nieświadome pragnienie ucznia, aby obyło się bez nakładów pieniężnych i aby jego wcześniejsze oddanie nie okazało się nadaremne; dawał mu także cel i powód do wytrwania w nauce, nawet w najczarniejszej godzinie.

Upadłeś? Powstań!