24 kwietnia 2016

Rozwój

Filmy o tym co to prywatność, a co to całość. Prywatność musi służyć całości, bo nie ma części, wszystko jest całością i tylko ego nam to przysłania. Każdy musi odkryć w sobie, to połączenie, tę prawdę.

Filmy z kategorii rozwój

Sukces cz. 1/4

Sukces cz. 2/4

Sukces cz. 3/4

Sukces cz. 4/4